Thông tin Hội công chứng viên 63 tỉnh thành cả nước

Dưới đây là thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại) Hội công chứng viên 63 tỉnh thành cả nước được cung cấp bởi Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Hội công chứng viên có nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong hành nghề theo quy định của Điều lệ Tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên và theo quy định của pháp luật; Giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ Tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên; Phối hợp với Sở Tư pháp địa phương trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho hội viên; tham gia ý kiến với Sở Tư pháp trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Mục lục ẩn
2. Thông tin Hội công chứng viên 63 tỉnh thành cả nước

Sơ đồ tổ chức của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam (Vietnam Association of Notaries) là tổ chức nghề nghiệp của các công chứng viên trên toàn quốc, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công chứng viên, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng tại Việt Nam.

Sơ đồ tổ chức của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
Sơ đồ tổ chức của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Hình ảnh này là Sơ đồ tổ chức của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam. Sơ đồ này cho thấy các thành phần và cấu trúc quản lý của hiệp hội. Các thành phần chính bao gồm:

 • Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc: Là cơ quan quyền lực cao nhất, tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của hiệp hội.
 • Hội đồng Công chứng viên toàn quốc: Đóng vai trò tư vấn và hỗ trợ cho Ban Thường vụ và Chủ tịch Hiệp hội trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của hiệp hội.
 • Ban Thường vụ: Bao gồm các thành viên chủ chốt như Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của hiệp hội.
 • Chủ tịch Hiệp hội: Người đứng đầu, chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của hiệp hội.
 • Tổng thư ký Hiệp hội: Hỗ trợ Chủ tịch trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của hiệp hội, chịu trách nhiệm về công tác hành chính và tổ chức.
 • Các Phó chủ tịch Hiệp hội: Hỗ trợ Chủ tịch và thay mặt Chủ tịch trong một số nhiệm vụ cụ thể.

Dưới sự quản lý của các Phó chủ tịch Hiệp hội, có các ban chức năng gồm:

 • Ban chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng: Chịu trách nhiệm về công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho các công chứng viên.
 • Ban kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật: Giám sát và kiểm tra hoạt động của các công chứng viên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
 • Ban bảo vệ quyền lợi của hội viên: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công chứng viên.
 • Ban tài chính: Quản lý các vấn đề tài chính của hiệp hội.
 • Văn phòng Hiệp hội và hợp tác quốc tế: Quản lý công tác hành chính và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế.

Các mối quan hệ và dòng thông tin giữa các thành phần này được biểu thị bằng các đường nối trên sơ đồ.

Thông tin Hội công chứng viên 63 tỉnh thành cả nước

Hội công chứng viên tỉnh An Giang

Năm 2006, Luật công chứng ra đời đánh dấu bước ngoặt về xã hội hóa nghề công chứng. Đến nay, tỉnh An Giang có 22 tổ chức hành nghề công chứng (02 Phòng công chứng và 20 Văn phòng công chứng) phát triển gấp 20 lần so với thời kỳ đầu mới thành lập.

Ngày 11/6/2016, An Giang đã tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên tỉnh An Giang lần thứ nhất, bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên và bầu ông Trần Minh Tiên – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Ngày 28 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường Sở Tư pháp, Hội công chứng viên tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là phần mềm) ban hành kèm theo Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đến tất cả công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng.

 • Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;
 • Email: hoicongchungvienag@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0296.383.3579.

Hội công chứng viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ nhất, nhiệm kì 2015 – 2020 đã được tổ chức và thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Lê Văn An, hiện tại là Trưởng phòng công chứng số 2 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 260 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Email: ancongchung@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0254.373.2279.

Hội công chứng viên tỉnh Bạc Liêu

Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 231/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bạc Liêu thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động công chứng và người hành nghề Công chứng, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới và chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách nền Tư pháp.

 • Địa chỉ: 6 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu

Hội công chứng viên tỉnh Bắc Kạn

Năm 2015, Hội công chứng viên tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Ngày 08 tháng 06 năm 2016, các  công chứng viên tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu ông Dương Đức Bình là chủ tịch Hội.

 • Email: congchunglethanh@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0943.916.888.

Hội công chứng viên tỉnh Bắc Giang

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đã ký Quyết định số 276/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Giang.

Ngày 12/12/2020, Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Công chứng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2023. Đến dự Đại hội có Đồng chí Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang; Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 • Địa chỉ: Số 30, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hội công chứng viên tỉnh Bắc Ninh

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Công chứng viên hoạt động trong các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 25 tổ chức hành nghề công chứng: 3 Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp và 22 Văn phòng Công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 100% Công chứng viên; thái độ làm việc của các Công chứng viên và nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn cho các bên tham gia giao dịch. Chỉ tính 10 tháng năm 2019, các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh thực hiện được 51.969 việc, thu phí và thù lao công chứng hơn 22 tỷ đồng; nộp ngân sách và thuế hơn 3,2 tỷ đồng.

 • Email: hoicongchungvienbn@gmail.com

Hội công chứng viên tỉnh Bến Tre

Ngày 05/6/2016, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc thành lập Hội công chứng viên tỉnh Bến Tre.

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Hội công chứng viên tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên và ông Ngô Công Lợi – được bầu làm Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Bến Tre.

 • Địa chỉ: Số 8, Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
 • Email: ngoccongloi@rocketmail.com;
 • Số điện thoại: 0983.407.100.

Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương

Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương (tên viết tắt là BDNPA) được thành lập theo Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương. Tại Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội gồm 07 thành viên và Ban kiểm tra – khen thưởng – kỉ luật, đồng thời bầu ra bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Đến nay Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương đã có 78 hội viên hoạt động tại 29 tổ chức hành nghề công chứng.

 • Địa chỉ: Số 469 đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
 • EmailL hoiccvbinhduong@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0274.382.5559.

Hội công chứng viên tỉnh Bình Định

Ngày 11/12/2016 là một mốc thời gian, một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với những người đang hành nghề công chứng tại Bình Định. Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Định lần thứ nhất đã diễn ra theo Quyết định cho phép thành lập số 3628/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Bình Định. Đại hội đã thong qua Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh  Bình Định, bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2016- 2020. Công chứng viên Tôn Thanh Phong – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 119, Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
 • Email: tonthanhxuan@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0914.124.947.

Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước

Năm 2014, Hội công chứng tỉnh Bình Phước (sau này được đổi tên thành Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước) được thành lập theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Bình Phước. Ngày 25/5/2014, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2017 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, do ông Vũ Thế Quyết- Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Phước làm Chủ tịch Hội.

 • Email: vu.the.quyet@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0918.753.735.

Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận

Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội của Hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2016 – 2021) được tổ chức và 23/24 công chứng viên của 18 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động trêm địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa I gồm 5 thành viên và Hội đồng khen thưởng – kỷ luật khóa I gồm 3 thành viên. Trong đó, ông Huỳnh Thanh Sang giữ chức Chủ tịch Hội.

 • Email: sanght@stp.binhthuan.gov.vn;
 • Số điện thoại: 0903.754.890.

Hội công chứng viên tỉnh Cà Mau

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Cà Mau, trụ sở đặt tại địa chỉ: Số 69, đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đây chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên đang hành nghề tại tỉnh Cà Mau. Ngày 22/10/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Cà Mau lần thứ nhất với sự tham dự của 10 công chứng viên, nhiệm kỳ 2016-2021, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành có 03 thành viên do ông Nguyễn Thanh Tòng. Trưởng VPCC Đất Mũi giữ chức vụ Chủ tịch.

Ngày 08/01/2022, tại Hội trường Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2021-2024). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Công chứng viên nhiệm kỳ II (2021-2024) gồm 03 công chứng viên; Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật gồm 03 công chứng viên và 02 đại biểu dự Đại hội Hội Công chứng viên Việt Nam lần thứ II. Công chứng viên Nguyễn Thanh Tòng, Trưởng VPCC Đất Mũi tái đắc cử Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ II (2021-2024)./.

Hội công chứng viên tỉnh Cao Bằng

Năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng. Ngày 27/10/2017, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do ông Đàm Nhật Lam làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
 • Email: damnhatlam22@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0967.524.999.

Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 26/06/2015 của UBND thành phố Cần Thơ, Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất I vào ngày 25 tháng 7 năm 2015. Đại hội thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Đình làm Chủ tịch Hội và đây chính là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long và là Hội công chứng viên thứ 09 trên cả nước.

 • Địa chỉ: Số 296, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
 • Email: hoicongchungct@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0292.383.2213.

Hội công chứng viên thành phố Đà Nẵng

Sau chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua tới nay. Trên địa bàn thành phố đã có 19 tổ chức hành nghề công chứng với 51 công chứng viên đăng kí hành nghề. Nhận thấy tầm quan trọng của việc thành lập Hội công chứng trong việc phát triển nghề công chứng trên địa bàn thành phố, tháng 7 năm 2011, Câu lạc bộ Công chứng thành phố Đà Nẵng đã ra đời.

Ngày 04/10/2012, được sự cho phép của UBND thành phố tại Quyết định số 8118/QĐ-UBND, Câu lạc bộ Công chứng thành phố Đà Nẵng đã đổi tên thành Hội Công chứng thành phố Đà Nẵng và phê duyệt Điều lệ, bầu Ban Chấp hành với nhiệm kỳ hoạt động mới ( 2013-2016) bao gồm 07 thành viên, do ông Nguyễn Bá Sơn- Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 90 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
 • Email: hoicongchung@danang.gov.vn;
 • Số điện thoại: 0903.500.407.

Hội công chứng viên tỉnh Đắk Lắk

Ngày 11/8/2016, Hội công chứng viên tỉnh Đăk Lăk được thành lập theo Quyết định số 2369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk. Ngày 17/12/2006, Hội công chứng viên tỉnh Đăk Lăk tổ chức Đại hội Hôi công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Lăk. Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành, Hội đồng Thi đua – khen thưởng – kỷ luật của Hội. Ông Đỗ Xuân Bỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 04, Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;
 • Email: congchungdoxuanbinh@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0935.288.557.

Hội công chứng viên tỉnh Đắk Nông

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Đăk Nông. Ngày 08/7/2017, Đại hội Hội công chứng viên lần thứ nhất được tổ chức tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông. Đã bầu ra được Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do bà Trần Thị Thu-Trưởng phòng công chứng số 1 Đăk Nông làm Chủ tịch

 • Địa chỉ: Số 1, Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;
 • Email: thupcc1dno@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0905.691.117.

Hội công chứng viên tỉnh Đồng Nai

Hội công chứng viên tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 3283/QĐ-UB ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 19/12/2015, Hội công chứng viên tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ra Bà Nguyễn Thị Hồng Vân là Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 01B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
 • Email: hoicongchungviendongnai@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0251.384.4250.

Hội công chứng viên tỉnh Đồng Tháp

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 119 QĐ.UBND-TL ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp, trụ sở đặt được đặt tại địa chỉ 466, đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 19/03/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức tại sở Tư Pháp tỉnh Đồng Tháp, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên, do ông Nguyễn Văn Phước – Trưởng phòng công chứng số 2 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 466, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;
 • Email: phuocsadec@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0277.386.2584.

Hội công chứng viên tỉnh Điện Biên

Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội Công chứng tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có 5 công chứng viên đang hoạt động tại 3 đơn vị hành nghề công chứng.

Ngày 16 tháng 10 năm 2022 Sở Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội Công chứng viên nhiệm kỳ 2022-2027, tại Đại hội đề ra mục tiêu bảo đảm cho Hội công chứng viên tỉnh hoạt động hiệu quả, thiết thực, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tham gia xây dựng các chuẩn mực của nghề công chứng, phát triển hội viên đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân.

Đại hội Công chứng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thông qua chương trình hoạt động, điều lệ, bầu ban chấp hành Hội với 03 công chứng viên; Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội với 02 công chứng viên, lãnh đạo Hội 02 công chứng viên.

Bản đồ công chứng viên Việt Nam
Bản đồ công chứng viên Việt Nam

Hội công chứng viên tỉnh Gia Lai

Năm 2018, Hội công chứng viên tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai. Ngày 26/10/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2021 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên, do ông Phạm Huy Vũ – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 46, Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
 • Email: hccvgialai@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0269.382.3721.

Hội công chứng viên tỉnh Hà Giang

Ngày 14/11/2019, Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội Công chứng viên tỉnh là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho các công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/6/2020, Ban Vận động Hội công chứng viên tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2023, đến dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; về phía Sở Tư pháp có bà Lại Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang cùng tập thể lãnh đạo Sở; lãnh đạo các tổ chức tham mưu, nghiệp vụ; các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện Hội công chứng viên Việt Nam có ông Tuấn Đạo Thanh, Chủ tịch Hiệp Hội công chứng Việt Nam; đại diện các Hội đặc thù và các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và 09/11 đại biểu chính thức của Đại hội.

Hội công chứng viên tỉnh Hà Nam

Ngày 16/6/2022, tại Hội trường Sở Tư pháp Hà Nam đã diễn ra Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội) với sự tham dự của đồng chí Vũ Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện các Phòng, Trung tâm của Sở Tư pháp và các Hội viên Hội Công chứng tỉnh.

Đại hội đã thông qua Nội quy Hội Công chứng viên tỉnh; bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội

Với đội ngũ công chứng viên đông đảo, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Hội công chứng (sau đổi tên là Hội công chứng viên) kể từ năm 2011.

Ngày 23/9/2018, Đại hội Hội công chứng viên thành phố Hà Nội lần thứ 3 đã được tổ chức thành công, Đại hội đã bầu ra 15 thành viên  Ban Chấp hành do ông Tuấn Đạo Thanh làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 310 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
 • Email: hoicongchunghanoi@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0243.978.0568.

Hội công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 28/6/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất nhiệm lỳ 2016-2018, bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do ông Bùi Minh Thu – Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Hà Tĩnh làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 92, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;
 • Email: phongcc1hatinh@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0239.388.1421.

Hội công chứng viên tỉnh Hải Dương

Ngày 27/9/2012, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 2210/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng tỉnh Hải Dương với 23 hội viên. Ngày 25/10/2015, Hội Công chứng tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ nhất, với nhiệm kỳ 05 năm. Đây là Hội công chứng cấp tỉnh được thành lập thứ ba trong cả nước. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên và ông Phạm Văn Vĩnh, Trưởng phòng công chứng số 1 được bầu là Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 93, Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
 • Email: vinhcc1hd@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0912.456.537.

Hội công chứng viên thành phố Hải Phòng

Hội công chứng thành phố Hải Phòng được thành lập ngày 14/01/2014 theo Quyết định số 180/QĐ-CT của UBND thành phố Hải Phòng, với 39 công chứng viên và 18 tổ chức hành nghề công chứng. Đến nay, toàn thành phố đã có 74 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 28 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 5 Phòng công chứng và 23 Văn phòng công chứng. Ban Chấp hành Hội công chứng viên thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ thứ nhất gồm có 09 Ủy viên do ông Nguyễn Nhật Quang làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 53, phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;
 • Email: hoiccvhaiphong@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0225.392.1188.

Hội công chứng viên tỉnh Hòa Bình

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Hoà Bình. Theo đó, Hội Công chứng viên tỉnh là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và hoạt động theo điều lệ hội Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, tuân thủ theo quy định pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Ngày 12/12/2020, Hội Công chứng viên tỉnh Hoà Bình tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2023. Dự đại hội có đồng chí Tuấn Đạo Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Thuý Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện các Ngân hàng thương mại cùng đại diện một số cơ quan, tổ chức cùng các công chứng viên thuộc các phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến dự và chúc mừng đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo quá trình thành lập Hội Công chứng viên tỉnh, dự thảo Điều lệ Hội và Chương trình hoạt động của Hội. Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Điều lệ Hội và Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020-2023.

Các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Điều lệ Hội và chương trình hoạt động Hội nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 3 đồng chí, trong đó Đồng chí Nguyễn Tuấn Long -Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch.

Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UB ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang, Đây chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/9/2016, tại Đại hội Hội công chứng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021, có 03 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang do bà Nguyễn Thị Kim Thanh làm Chủ tịch Hội. Hiện nay, do bà Nguyễn Thị Kim Thanh xin nghỉ việc nên Ông Nguyễn Xuân Thắng là Phó Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang đảm nhận thay công việc.

Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên

Năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, trụ sở đặt tại Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

Ngày 26/7/2017, Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu chọn được 05 công chứng viên vào Ban Chấp hành và bà Đoàn Thị Tuyết Lê – công chứng viên Văn phòng công chứng Đoàn Tuyết Lê được bầu làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 19, An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;
 • Email: tuyetlecc@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0912.732.728.

Hội công chứng viên tỉnh thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thứ hai, sau Thủ đô Hà Nội thành lập Hội công chứng. Theo đó, ngày 09/04/2012, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số: 1854/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Quyết định thành lập, ngày 05/05/2012, Đại hội toàn thể công chứng viên lần thứ I đã được tổ chức, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm Kỳ I ( từ năm 2012-2015) với 15 công chứng viên do ông Phan Văn Cheo làm Chủ tịch. Ngày 26/07/2012, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UB phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh (năm 2015 được đổi tên thành Hội công chứng viên thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với quy định của Luật công chứng năm 2014).

 • Email: hoicongchungvientphcm@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0903.967.792.

Hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa

Năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do bà Lê Lệ Hoa –Q.Trưởng phòng công chứng tỉnh Khánh Hòa làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 13 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
 • Email: hoicongchungvienkhanhhoa@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0258.382.2023.

Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ngày 04 tháng 8 năm 2016 Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức với sự tham gia của 27 công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Tại Đại hội, các hội viên đã bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 7 thành viên, ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng phòng công chứng số 1 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 
 • Email: hoicongchungvienkg@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0297.3861.794.

Hội công chứng viên tỉnh Kon Tum

Ngày 23/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND Về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum.

Chiều 4/12/2021, tại Sở Tư Pháp đã diễn ra Đại hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí. Bầu đồng chí Bùi Đình Khuyên – Trưởng phòng Công chứng số 2 tỉnh Kon Tum làm Chủ tịch Hội và là đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên; bầu ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng Văn phòng công chứng Việt Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật.

Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu

Sau khi UBND tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 thành lập Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu, ngày 29/9/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022, được tổ chức và bầu ra Ban Chấp hành của Hội gồm 3 thành viên và bà Nguyễn Hồng Tươi – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Phòng Công Chứng Số 1 tỉnh Lai Châu;
 • Email: hoicongchunglaichau@gmail.com;
 • Số điện thoaijL 0213.387.7741.

Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 20/11/2021, tại hội trường Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Lào Cai lần thứ II nhiệm kỳ  2021-2024 đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí Công chứng viên  trúng cử, ông Lê Văn Hạnh, ông Nguyễn Trọng Thành và bà Phàn Thị Thanh Bình; Ông Nguyễn Trọng Thành đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2024; đại hội cũng bầu ông Lê Văn Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 • Địa chỉ: Số 577, Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
 • Email: lethuhangcc1lc@gmail.com;
 • Số điện thoaijL 0214.384.0066 – 097.9895.465.

Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ngày 12/02/2017, Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra 03 công chứng viên đủ năng lực và phẩm chất vào Ban Chấp hành Hội do đồng chí Nông Văn Hồng  – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 411 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
 • Email: congchung411@gmail.com;
 • Số điện thoại: 02053.717.909.

Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng là một trong những địa phương đầu tiên tiến hành việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng. Cho tới nay, Lâm Đồng có 65 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 31 tổ chức hành nghề công chứng. Căn cứ theo quy định của Luật công chứng năm 2014, Hội công chứng tỉnh Lâm Đồng ( sau đó được đổi tên thành Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng) được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/3/2014, Đại hội công chứng tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2017 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Đỗ Hữu Sâm – Trưởng Văn phòng công chứng Đỉnh Việt làm Chủ tịch Hội. Từ tháng 9/2015, ông Trương Anh – Trưởng phòng công chứng số 1 được bầu làm Chủ tịch Hội thay cho ông Đỗ Hữu Sâm xin từ nhiệm.

 • Địa chỉ: Trung tâm hành trình chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng;
 • Email: hoicongchungvienlamdong@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0263.3822.947.

Hội công chứng viên tỉnh Long An

Năm 2015, Hội công chứng viên tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Long An.

Ngày 28/11/2015, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Long An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 thành viên, do ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Văn phòng công chứng Cần Giuộc là Chủ tịch Hội. Năm 2017 Ban Chấp hành Hội công chứng viên đã bầu lại Chủ tịch mới là ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Văn phòng công chứng Phương Nam.

 • Địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 • Email: hoicongchunglongan@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0272.358.0020.

Hội công chứng viên tỉnh Nam Định

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 2296/QĐ-UB ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Nam Định. Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Nam Định lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Nam Định, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên do bà: Phạm Thanh Huyền – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 169, Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;
 • Email: thanhhuyenphannd@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0228.383.6592.

Hội công chứng viên tỉnh Nghệ An

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An được thành lập từ tháng 8 năm 2016 với gần 60 hội viên. Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại Nghệ An. 

Năm 22/10/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Nguyễn Cảnh Toàn – Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Nghệ An là Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
 • Email: hoicongchungnghean@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0238.384.3553.

Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình

Năm 2016, nhận thấy sự cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình.

Ngày 29/3/2017, Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022. Trụ sở của Hội được đặt tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Ninh Bình. Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 5 thành viên do bà Nguyễn Thị Thúy Công, Trưownrg VPCC Nguyễn Thúy Công làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 17, Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Email: anhduongstpnb@gmail.com
 • Số điện thoại: 091.4514.969

Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận

Ngày 07/5/2017 tại Sở Tư pháp, Ban vận động thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai mạc Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2021. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành, gồm 05 thành viên, trong đó, ông Mai Hạnh (Trưởng phòng công chứng số 1) giữ chức Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 24, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Email: hoicongchungvien.ninhthuan@gmail.com
 • Số điện thoại: 091.974.0000

Hội công chứng viên tỉnh Phú Thọ

Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định 2514/QĐ-UBND, ngày 28-9-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh sẽ tạo ra một tổ chức đầu mối giúp các công chứng viên trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ nhau trong hoạt động nghề nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Tổ chức và hoạt động của Hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tự bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 14 tổ chức hành nghề công chứng với 28 công chứng viên.

Hội công chứng viên tỉnh Phú Yên

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên  ngày 14/9/2016. Đây chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập ở tỉnh Phú Yên.

Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Phú Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 4 thành viên, do ông Nguyễn Thu, Trưởng VPCC Thành Phố làm Chủ tịch Hội.

Sáng ngày 02/4/2022, Hội Công chứng viên tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024 đã bầu Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 3 thành viên:

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Trung Đoàn – Văn phòng công chứng Nguyễn Trung Đoàn;
 • Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Thu – Văn phòng công chứng Nguyễn Thu;
 • Ủy viên: Bà Trần Thị Kim Son – Văn phòng công chứng Sông Cầu.
 • Email: vanphongcongchungthanhpho@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0913.406.683.

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 20-9-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 15 công chứng viên đang hành nghề tại 1 Phòng công chứng và 6 Văn phòng công chứng.

Được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 19/10/2019 Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Vận động thành lập Hội Công chứng viên tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022, đến dự và chỉ đạo Đại hội có: đ/c Tuấn Đạo Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; đ/c Nguyễn Tiến Hoàng – TUV- PCT UBND tỉnh Quảng Bình.

Đại hội đã thông qua Điều lệ của Hội nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng hoạt động của Hội với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022 đã bầu Ban Chấp hành với 3 thành viên (trong đó, bà Hoàng Thị Lệ Hải được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Hoàng Hữu Cảnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch) và bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm 3 thành viên.

 • Địa chỉ: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình, đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Nam

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình vận động, được sự ủng hộ tích cực của Sở Tư pháp, vào ngày 22/10/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Quảng Nam đã được tiến hành. Đại hội đã bầu ra 5 thành viên trong Ban Chấp hành cũng như bầu ra ông Lê Đạo làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
 • Email: notaryhai@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0982.210.087.

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức ngày 27/01/2018, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Thành Long – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

 • Email: ntlong-stp@quangngai.gov.vn

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ninh

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ninh được thành lập nhiệm kỳ 2016-2021 theo Quyết định số 707/QĐUB ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đây chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập tại tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên và bầu ông Vương Quốc Tuấn – Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh – Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Email: hoicongchungvientinhquangninh@gmail.com
 • Số điện thoại: 02036563366 – 02036291333

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/1/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Quảng Trị và giao trách nhiệm tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Sáng nay 17/9/2022, tại TP. Đông Hà, Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Trị tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức; các công chứng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh dự đại hội.

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 -2025 đã bầu Ban Chấp hành gồm 3 ủy viên và Ban chấp hành Hội đồng khen thưởng – kỷ luật. Ông Lê Văn Diếm – Trưởng Văn phòng công chứng số 2 tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Trị và ông Nguyễn Văn Minh, Văn phòng công chứng Đông Hà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng khen thưởng – kỷ luật.

Hội công chứng viên tỉnh Sóc Trăng

Hội Công chứng viên tỉnh Sóc Trăng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 1927/QĐ-UBND, ngày 7/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Ngày 20/10/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Sóc Trăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh đã thông qua văn kiện, Điều lệ Hội và Bầu BCH gồm 03 người, bầu ông Trần Thanh Dũng, Trưởng Văn phòng công chứng Trần Thanh Dũng, làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Đình Sâm, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
 • Email: vpcctd@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0299.381.2269.

Hội công chứng viên tỉnh Sơn La

Tháng 1/2018, Hội công chứng viên tỉnh Sơn La đã được thành lập theo Quyết định số:402/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La. Ngày 23/02/2018, Hội công chứng viên tỉnh Sơn La được thành lập có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng. Hội công chứng viên tỉnh Sơn La hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của UBND  tỉnh. Ngày 16/7/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức, Đại hội thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Anh Tắc – công chứng viên – hành nghề tại Văn phòng công chứng Trần Duy Linh làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 082, Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;
 • Email: hoicongchungtayninh@gmail.com;
 • Số điện thoại: 0276.3.822.975 (Phòng công chứng số 1 Tây Ninh).

Hội công chứng viên tỉnh Thái Bình

Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Thái Bình. Ngày 31/3/2018, Hội công chứng viên tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ nhất, bầu ra 05 ông bà là Ủy viên Ban Chấp hành, ông Hoàng Văn Vĩnh – Trưởng Văn phòng công chứng Nam Thái Bình làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: 255 phố Lý Thái Tổ, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
 • Email: hoicongchungvientinhthaibinh@gmail.com.

Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên

Năm 2015, Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Đây là Hội công chứng viên thứ 10 trong cả nước. Ngày 26/11/2015, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 thành viên, do ông Lương Hữu Phước – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: Số 7, Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
 • Email: hoicongchungvientinhthainguyen@gmail.com;
 • Số điện thoại: 02083.856389.

Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa

Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 5056/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 29/12/2015 Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2018 được tổ chức trọng thể tại Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa với sự có mặt của 68 hội viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gôm 11 thành viên do ông Trần Quang Thọ, Trưởng Văn phòng công chứng Đông Phát giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

 • Địa chỉ: 98 Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Email: tranvanstp@gmail.com
Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất - Thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam
Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất – Thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thực hiện Điều 39 Luật công chứng và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các công chứng viên tại địa phương thành lập Ban vận động thành lập Hội công chứng viên. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp và Ban vận động thành lập Hội công chứng viên, ngày 05/7/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 09/12/2016, Hội Công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ra Ban chấp hành Hội công chứng viên khóa I gồm 3 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Hoàng (Trưởng Phòng công chứng số 2) giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Đại hội cũng thống nhất bầu ra Hội đồng khen thưởng, kỷ luật khóa I gồm 3 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành và của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật khóa I là 5 năm (2016 – 2021).

 • Địa chỉ: 148A Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 • Email: nhhoang.stp@thuathienhue.gov.vn;
 • Số điện thoại: 02343824924.

Hội công chứng viên tỉnh Tiền Giang

Ngày 26/11/2015, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Tiền Giang. Ngày 26/3/2016, các công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội đã bầu chọn 05 công chứng viên từ các tổ chức hành nghề công chứng vào Ban Chấp hành Hội. Ban Chấp hành Hội gồm 01 Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch và ông Huỳnh Hữu Minh, Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Tiền Giang được bầu làm Chủ tịch Hội.

 • Email: pcc1.stp@gmail.com

Hội công chứng viên tỉnh Trà Vinh

Hiện tại, tỉnh Trà Vinh chưa thành lập Hội công chứng viên.

Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Cho tới năm 2017, Tuyên Quang có 8 công chứng viên đăng kí hành nghề tại 3 tổ chức hành nghề công chứng, đảm bảo nhu cầu công chứng tại địa phương của các cá nhân, tổ chức.

Mặc dù với số lượng công chứng viên còn ít ỏi, nhưng nhận thấy công chứng viên cần phải có một tổ chức để sinh hoạt chung,  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, do đó, căn cứ vào các quy định pháp luật, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương, Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang đã được thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 20/5/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức tại Sở Tư pháp, bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 thành viên do bà Lê Thị Yên, Phó trưởng phòng công chứng số 1 giữ chức vụ Chủ tịch.

Hội công chứng viên tỉnh Vĩnh Long

Hội Công chứng viên tỉnh Vĩnh Long là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Hội: Tạm thời, trụ sở của Hội Công chứng viên tỉnh đặt tại địa chỉ  số 70 Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (trụ sở của Phòng công chứng số 1 hiện nay).

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số: 543/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Vĩnh Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2024 (kèm theo Đề án số 02/ĐA.HCCV ngày 04/3/2022 của Hội Công chứng viên tỉnh Vĩnh Long).

Hội công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc

Hội Công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh. Hội Công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bằng việc tổ chức Đại hội lần thứ nhất( Đại hội thành lập) nhiệm kỳ 2016-2018. Đại hội đã bầu ra 5 hội viên vào Ban Chấp hành do ông Lê Văn Dũng, công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Hiện nay, Hội công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc có 50 công chứng viên đang hành nghề tại 23 tổ chức hành nghề công chứng. Từ năm 2016 đến nay số việc công chứng đã tăng từ 67,668 việc lên 71.234 việc năm 2019 (tăng 1,1 lần); thù lao công chứng năm 2016 thu được 1,301,886,300 đồng tăng lên 1.686.961.000 đồng năm 2019 (tăng 1,3 lần), mỗi năm nộp thuế cho nhà nước gần 01 tỷ đồng. Hoạt động công chứng trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tăng nguồn thu ngân sách của các địa phương; giải quyết công việc cho nhiều người lao động; tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại.

Ngày 27/6/2020, Hội Công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội bất thường đã thông qua Nội quy của Hội và bầu bổ sung Ban chấp hành Hội, Ban Chấp hành Hội gồm 5 thành viên (Ông Lê Đức Vinh, Trưởng Văn phòng công chứng số 1 Đức Vinh là Chủ tịch Hội)./.

Hội công chứng viên tỉnh Yên Bái

Tháng 6 năm 2018, Hội công chứng viên tỉnh Yên Bái đã được thành lập theo Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái. Đây chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do bà Vũ Thị Bích Huệ – Trưởng văn phòng công chứng Vũ Bích Huệ làm Chủ tịch Hội.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 06 tổ chức hành nghề công chứng, bao gồm 05  Văn phòng công chứng và 01 Phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp, với 10 hội viên 

Ngày 26/12/2021, Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội công chứng viên tỉnh Yên Bái lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024 đã bầu Ban Chấp hành và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật. Đồng chí Vũ Thị Bích Huệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2024.

Địa chỉ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nghề công chứng tại Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong các dịch vụ công chứng, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội và nền kinh tế đất nước.

Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là gì?

Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là Tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của các công chứng viên Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật Công chứng.
Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với quy định của Luật Công chứng và Nghị định 29/2015/NĐ-CP.
Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hội công chứng viên là gì?

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Công chứng 2014 thì tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên (Hội công chứng viên) là tổ chức tự quản được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên; ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tham gia cùng cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động công chứng theo quy định của Chính phủ.

5/5 - (1 bình chọn)
Công Chứng Viên 130 bài viết
Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền