Đông Xưởng, Tây Xưởng là gì? Người đứng đầu 2 cơ quan này là ai?

Đông Xưởng, Tây Xưởng là gì?
Đông Xưởng, Tây Xưởng là gì?

Đông Xưởng và Tây Xưởng là hai cơ quan mật vụ nổi tiếng dưới triều đại nhà Minh ở Trung Quốc. Được thành lập với mục đích giám sát và trấn áp các hoạt động phản nghịch, bảo vệ an ninh quốc gia, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và xã hội thời bấy giờ. Dưới đây là chi tiết về nguồn gốc, cấu trúc, chức năng và tác động của Đông XưởngTây Xưởng.

Đông Xưởng

Đông Xưởng là cơ quan mật vụ nổi tiếng dưới triều đại nhà Minh ở Trung Quốc, được thành lập bởi Hoàng đế Minh Thành Tổ (Chu Đệ) vào năm 1420. Đông Xưởng được thiết lập nhằm giám sát và kiểm soát các quan lại và dân chúng, đặc biệt là để phát hiện và trấn áp các hoạt động phản nghịch và âm mưu chống lại triều đình. Đây là một trong những cơ quan mật vụ quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc, chịu sự điều hành trực tiếp của hoàng đế và có quyền lực rất lớn.

Nguồn gốc của Đông Xưởng

Đông Xưởng được thành lập vào năm 1420 bởi Hoàng đế Minh Thành Tổ (Chu Đệ). Sau khi lên ngôi, Minh Thành Tổ quyết định thiết lập cơ quan này để củng cố quyền lực của mình và giám sát các quan lại cũng như dân chúng. Đông Xưởng chịu sự điều hành trực tiếp của hoàng đế và có quyền lực rất lớn trong việc điều tra, bắt giữ và trừng phạt.

Cơ cấu tổ chức của Đông Xưởng

Cơ quan này được tổ chức rất chặt chẽ và hiệu quả. Đứng đầu Đông Xưởng là một quan chức cao cấp, thường được gọi là Tổng quản. Dưới Tổng quản là các chức quan khác như Lang Trung, Viên Ngoại Lang, Chủ Sự và nhiều quan chức khác chịu trách nhiệm giám sát, điều tra và thực thi các mệnh lệnh từ hoàng đế.

Đông Xưởng có cấu trúc tổ chức như sau:

 • Tổng quản: Người đứng đầu Đông Xưởng, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan. Tổng quản thường là một viên chức cao cấp hoặc một hoạn quan có quyền lực lớn và được hoàng đế tin tưởng.
 • Lang Trung: Viên chức cấp cao dưới Tổng quản, phụ trách các hoạt động giám sát và điều tra.
 • Viên Ngoại Lang: Chức quan có trách nhiệm hỗ trợ Lang Trung trong việc giám sát và điều tra các vụ án.
 • Chủ Sự: Viên chức chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến các vụ án.
 • Ủy Thự Chủ Sự: Chức quan hỗ trợ Chủ Sự trong việc quản lý hồ sơ và tài liệu.
 • Bút Thiếp Thức: Viên chức chịu trách nhiệm ghi chép, soạn thảo và lưu trữ các tài liệu quan trọng.
Đông Xưởng là gì?
Đông Xưởng là gì?

Người đứng đầu Đông Xưởng

Đông Xưởng được điều hành bởi một quan chức cao cấp, thường được gọi là Tổng quản. Một trong những Tổng quản nổi tiếng nhất của Đông Xưởng là Ngụy Trung Hiền (魏忠贤), một hoạn quan quyền lực thời Minh Hiến Tông. Ngụy Trung Hiền nắm giữ quyền lực lớn và gây ra nhiều cuộc thanh trừng trong triều đình, làm nhiều quan lại và thường dân sợ hãi.

Chức năng và hoạt động của Đông Xưởng

 • Giám sát và điều tra: Đông Xưởng có nhiệm vụ giám sát các quan chức và dân chúng để phát hiện và trấn áp các hoạt động phản nghịch. Các quan chức của Đông Xưởng thường sử dụng nhiều biện pháp tra khảo và tra tấn để lấy lời khai từ các nghi phạm.
 • Xét xử và thi hành án: Sau khi điều tra, các vụ án sẽ được xét xử bởi các quan chức của Đông Xưởng. Cơ quan này có quyền thi hành các hình phạt từ nhẹ đến nặng, bao gồm cả tử hình.
 • Thu thập thông tin: Đông Xưởng cũng chịu trách nhiệm thu thập thông tin về các hoạt động chính trị và quân sự, giúp hoàng đế nắm bắt tình hình và đưa ra các quyết sách kịp thời.

Ảnh hưởng của Đông Xưởng đối với xã hội, văn hóa

Sự tồn tại của Đông Xưởng gây ra nỗi sợ hãi lớn trong xã hội. Việc thực hiện các hình phạt tàn bạo công khai nhằm mục đích răn đe mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến sự bất mãn và phản đối trong dân chúng, đặc biệt khi các hình phạt quá tàn bạo và phi nhân đạo.

Tây Xưởng

Tây Xưởng là cơ quan mật vụ nổi tiếng dưới triều đại nhà Minh ở Trung Quốc, được thành lập với mục đích giám sát và kiểm soát các quan lại và dân chúng, đặc biệt là để phát hiện và trấn áp các hoạt động phản nghịch và âm mưu chống lại triều đình. Cơ quan này được thiết lập nhằm đối phó với tình trạng chính trị phức tạp và sự tranh giành quyền lực trong triều đình.

Nguồn gốc của Tây Xưởng

Tây Xưởng được thành lập lần đầu tiên vào năm 1477 dưới thời Minh Hiến Tông (Chu Kiến Thâm). Sau một thời gian ngừng hoạt động, Tây Xưởng được tái lập vào năm 1506 dưới thời Minh Vũ Tông (Chu Hậu Chiếu). Tây Xưởng chịu sự điều hành trực tiếp của hoàng đế và thường do các thái giám quyền lực quản lý.

Cơ cấu tổ chức của Tây Xưởng

Giống như Đông Xưởng, Tây Xưởng cũng có một hệ thống tổ chức chặt chẽ. Đứng đầu Tây Xưởng là một quan chức cao cấp, dưới đó là các chức quan như Lang Trung, Viên Ngoại Lang, Chủ Sự và nhiều quan chức khác. Mỗi bộ phận của Tây Xưởng có 4 người đảm nhiệm chức trưởng và phó, cùng 40 người phụ trách bắt tội phạm.

Tây Xưởng có cấu trúc tổ chức như sau:

 • Tổng giám: Người đứng đầu Tây Xưởng, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan. Tổng giám thường là một hoạn quan có quyền lực lớn và có quan hệ mật thiết với hoàng đế.
 • Lang Trung: Viên chức cấp cao dưới Tổng giám, phụ trách các hoạt động giám sát và điều tra trong cung đình.
 • Viên Ngoại Lang: Chức quan có trách nhiệm hỗ trợ Lang Trung trong việc giám sát và điều tra các vụ án trong cung đình.
 • Chủ Sự: Viên chức chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến các vụ án trong cung đình.
 • Ủy Thự Chủ Sự: Chức quan hỗ trợ Chủ Sự trong việc quản lý hồ sơ và tài liệu.
 • Bút Thiếp Thức: Viên chức chịu trách nhiệm ghi chép, soạn thảo và lưu trữ các tài liệu quan trọng trong cung đình.
 • Thủ thư: Người quản lý thư viện và các tài liệu lưu trữ của Tây Xưởng.
 • Các viên chức khác: Bao gồm nhiều viên chức phụ trách các nhiệm vụ cụ thể như bắt giữ, tra khảo, và thi hành án.
Tây Xưởng là gì?
Tây Xưởng là gì?

Người đứng đầu Tây Xưởng

Tây Xưởng cũng có một người đứng đầu tương tự Đông Xưởng, nhưng thường được gọi là Tổng giám. Chức vụ này cũng được giao cho các hoạn quan hoặc những người có quan hệ mật thiết với hoàng đế. Một trong những Tổng giám nổi tiếng của Tây Xưởng là Lưu Kim (刘瑾), người nắm giữ quyền lực lớn và tham gia vào nhiều vụ án chính trị thời Minh Chính Đức.

Chức năng và hoạt động của Tây Xưởng

 • Giám sát cung đình: Tây Xưởng chịu trách nhiệm giám sát các quan chức trong cung đình và các khu vực lân cận để phát hiện và trấn áp các hoạt động phản nghịch.
 • Điều tra và tra tấn: Các quan chức của Tây Xưởng cũng sử dụng các biện pháp tra khảo và tra tấn để lấy lời khai từ các nghi phạm.
 • Thi hành án: Tây Xưởng có quyền thi hành các hình phạt đối với những người bị kết án, tương tự như Đông Xưởng.

Ảnh hưởng của Tây Xưởng đối với xã hội, văn hóa

Tây Xưởng, mặc dù có quy mô nhỏ hơn Đông Xưởng, nhưng cũng gây ra nỗi sợ hãi và bất mãn trong xã hội. Sự tồn tại của Tây Xưởng là biểu hiện của quyền lực chuyên chế của hoàng đế nhà Minh và sự kiểm soát chặt chẽ đối với xã hội.

So sánh Đông Xưởng và Tây Xưởng

Cả Đông Xưởng và Tây Xưởng đều có những điểm chung về chức năng và cách thức hoạt động, nhưng cũng có những khác biệt nhất định:

 • Quy mô và phạm vi: Đông Xưởng có quy mô lớn hơn và phạm vi hoạt động rộng hơn, bao gồm cả việc giám sát quan lại và dân chúng trên toàn quốc. Trong khi đó, Tây Xưởng tập trung nhiều hơn vào việc giám sát các quan chức trong cung đình và các khu vực lân cận.
 • Quyền lực: Cả hai cơ quan đều có quyền lực rất lớn và chịu sự điều hành trực tiếp của hoàng đế. Tuy nhiên, quyền lực của Đông Xưởng thường được xem là mạnh mẽ hơn và có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn so với Tây Xưởng.
 • Phương pháp: Cả Đông Xưởng và Tây Xưởng đều sử dụng các biện pháp tra khảo và tra tấn tàn bạo để điều tra và lấy lời khai từ nghi phạm. Các hình phạt được thực hiện công khai nhằm mục đích răn đe và duy trì trật tự xã hội.

Những bộ phim về Đông Xưởng và Tây Xưởng hay nhất

Dưới đây là danh sách các bộ phim nổi bật về Đông Xưởng và Tây Xưởng đã được công chiếu tại Việt Nam, mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và những âm mưu chính trị phức tạp dưới triều đại nhà Minh.

Long Môn Phi Giáp (2011)

 • Đạo diễn: Từ Khắc
 • Diễn viên chính: Lý Liên Kiệt
 • Nội dung: Bộ phim kể về cuộc chiến giữa các thế lực của Tây Xưởng và những anh hùng bảo vệ dân thường tại khách sạn Long Môn. Bộ phim nổi bật với những pha hành động mãn nhãn và hiệu ứng 3D sống động.
 • Điểm nhấn: Khai thác đề tài Tây Xưởng vốn ít được biết đến, với những tình tiết bí ẩn và các màn đấu kiếm gay cấn.
Phim về Đông Xưởng, Tây Xưởng
Phim về Đông Xưởng, Tây Xưởng

Cẩm Y Vệ (2010)

 • Đạo diễn: Lý Nhân Cảng
 • Diễn viên chính: Chung Tử Đơn, Triệu Vy
 • Nội dung: Phim xoay quanh cuộc đời của một cẩm y vệ trung thành với hoàng đế, nhưng bị cuốn vào những âm mưu chính trị và cuộc đấu tranh quyền lực giữa Đông Xưởng và Tây Xưởng.
 • Điểm nhấn: Những cảnh hành động hoành tráng và các mưu mô chính trị phức tạp, khắc họa sự tàn bạo của các cơ quan mật vụ thời Minh.

Thiếu Niên Bao Thanh Thiên

 • Diễn viên chính: Châu Kiệt, Lý Băng Băng
 • Nội dung: Kể về cuộc đời của Bao Công từ khi còn trẻ, phim có nhiều vụ án phức tạp có sự can thiệp của Đông Xưởng và Tây Xưởng. Phim thể hiện sự đấu trí căng thẳng giữa Bao Công và các thế lực đen tối trong triều đình.
 • Điểm nhấn: Những vụ án hấp dẫn và các tình tiết bất ngờ, giúp khán giả hiểu thêm về sự tàn bạo và phức tạp của hệ thống pháp luật thời Minh.

Đại Nội Mật Thám (2004)

 • Diễn viên chính: Lưu Đức Hoa, Lâm Chí Dĩnh
 • Nội dung: Bộ phim hài hành động kể về một nhóm mật thám của triều đình, bao gồm cả Đông Xưởng và Tây Xưởng, và những nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế khỏi các âm mưu phản nghịch.
 • Điểm nhấn: Kết hợp hài hước và hành động, phim mang lại cái nhìn giải trí về cuộc sống của các mật thám triều đình.

Thiên Hạ Đệ Nhất

 • Diễn viên chính: Hoàng Hiểu Minh, Địch Lệ Nhiệt Ba
 • Nội dung: Phim xoay quanh cuộc đấu tranh quyền lực giữa các thế lực trong triều đình, bao gồm cả Đông Xưởng và Tây Xưởng, với những âm mưu và phản bội phức tạp.
 • Điểm nhấn: Các màn đấu võ thuật đẹp mắt và cốt truyện lôi cuốn về sự đấu tranh giữa chính và tà.

Những bộ phim này không chỉ mang lại những giây phút giải trí mà còn giúp khán giả hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và những âm mưu chính trị phức tạp trong thời kỳ nhà Minh. Các bộ phim này đều có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng và được sản xuất với chất lượng cao, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem.

Kết luận: 

Đông Xưởng và Tây Xưởng là hai cơ quan mật vụ quan trọng dưới triều đại nhà Minh, đóng vai trò lớn trong việc duy trì trật tự và bảo vệ quyền lực của hoàng đế. Mặc dù có những điểm khác biệt về quy mô và phạm vi hoạt động, cả hai cơ quan đều sử dụng các biện pháp tàn bạo và gây ra nỗi sợ hãi lớn trong xã hội. Việc hiểu rõ về hai cơ quan này giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về hệ thống chính trị và pháp luật thời kỳ nhà Minh, đồng thời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền con người và xây dựng một hệ thống pháp luật công bằng và nhân đạo hơn.

5/5 - (2 bình chọn)
Công Chứng Viên 129 bài viết
Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền