Hướng dẫn thủ tục cung cấp chứng cứ cho Tòa án

Cung cấp chứng cứ

Khi đưa ra yêu cầu, đương sự (nguyên đơn & bị đơn) phải thu thập và cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu dù đó là yêu cầu về nội dung giải quyết tranh chấp hay yêu cầu về tố tụng, tương ứng với từng đặc trưng trong yêu cầu của đương sự mà Luật sư cần tư vấn cho khách hàng những tính chất riêng của việc cung cấp chứng cứ.

Thủ tục cung cấp chứng cứ trong giai đoạn khởi kiện, chuẩn bị xét xử

Trong giai đoạn khởi kiện, Luật sư hướng dẫn cho khách hàng gửi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ, việc dân sự bằng phương thức nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi đến Tòa án qua dịch vụ bưu chính.

Trong quá trình Tòa án giải quyết các vụ, việc dân sự, đương sự được quyền thu thập chứng cứ chứng minh cho yêu cầu về nội dung cũng như yêu cầu về tố tụng của mình và xuất trình cho toà án, được quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ trong những trường hợp do luật định. Các chứng cứ giao nộp do đương sự xuất trình phải được Tòa án nhận và lập biên bản giao nhận. 

Thủ tục giao nộp chứng cứ tại phiên tòa:

Trong trường hợp đương sự giao nộp chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp thì Luật sư hướng dẫn cho khách hàng qua Thư ký Tòa án thực hiện việc giao nhận chứng cứ. Nếu việc giao nhận chứng cứ trước khi mở phiên tòa, phiên họp, Thư ký phải lập biên bản về việc giao nhận chứng cứ. Nếu việc giao nhận chứng cứ trong quá trình xét xử hoặc trong quá trình phiên họp thì ghi vào biên bản phiên tòa, biên bản phiên họp.

Thủ tục giao nộp chứng cứ trong giai đoạn phúc thẩm vụ án dân sự:

Sau khi bản án sơ thẩm, quyết định sơ thẩm được ban hành chưa có hiệu lực pháp luật, đương sự được quyền kháng cáo. Thủ tục giao nhận chứng cứ bổ sung được thực hiện tương tự như trong giai đoạn khởi kiện và chuẩn bị xét xử. Biên bản giao nhận chứng cứ phải được gửi kèm theo hồ sơ vụ, việc dân sự cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Trường hợp đương sự kháng cáo có gửi chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo cho Tòa án cấp phúc thẩm, thì Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện việc giao nhận chứng cứ theo thủ tục chung. 

5/5 - (4 bình chọn)
Công Chứng Viên 143 bài viết
Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền